آزمون روانشناسی

پرسش‌نامه رضايت شغلي بري فيلدورث

جنس:                    سن:               وضعیت تاهل:            شغل:           مقطع تحصیلی:

همکار گرامی از شما خواسته می شود عکس العمل و احساس خودتان را در برابر هر یک از نوزده جمله با قرار دادن علامت (×) روی خانه مناسب مشخص کنید.

ردیف موضوع به شدت موافق موافق بلاتکلیف مخالف بشدت مخالف
1 درباره شغلم عوامل نامطلوبی وجود دارندکه می توان آنها را بهبود بخشید.          
2 شغلم برایم نوعی سرگرمی است.          
3 شغلم معمولاً برایم جالب است و مرا خسته نمی کند.          
4 تصور می کنم اکثر دوستانم به شغلشان علاقمندند.          
5 شغلم را تا حدی نامطلوب تصور می نمایم.          
6 به هنگام اشتغال واقعاً احساس استراحت و آرامش می نمایم.          
7 اغلب اوقات از شغلم خسته می شوم.          
8 نسبتاً از کارم راضی هستم.          
9 اکثراً احساس می کنم که مجبورم به کارم ادامه دهم.          
10 در حال حاضر از شغلم راضی هستم.          
11 احساس می کنم که دیگر به کارم علاقه ای ندارم.          
12 به طور قطع از کارم متنفرم.          
13 تصور می کنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.          
14 اکثراً اوقات شیفته کارم هستم.          
15 کارم بسیار طاقت فرساست.          
16 کارم را بهتر از افراد دیگر دوست دارم.          
17 شغلم خیلی خسته کننده است.          
18 از کارم احساس لذت واقعی می کنم.          
19 هرگز در آینده چنین شغلی را انتخاب نخواهم کرد.          

 

پرسش‌نامه رضايت شغلي به منظور اندازه‌گيري ميزان رضايت افراد از شغل خود،  توسط بري فيلدورث (1951) ابداع شده است که حاوي 19 سوال می باشد. اين پرسش‌نامه براي تعيين کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین براي افرادي در نظر گرفته شده که از شغل خود راضي يا ناراضي مي‌باشند

روايي و پايايي

شواهد مربوط به روايي مقياس رضايت شغلي به جهت مواد مقياس (روايي صوري) روش ساخت و تهيه آن است، تعداد 77 داور همگي بر اين مطلب توافق داشتند که هر يک از جمله‌ها منعکس‌کننده احساس رضايت شغلي است. درباره شواهد وابسته به ملاک‌هاي خارجي اين مقياس روي 91 بزرگسال شامل 46 مرد و 45 زن دانشجوي شبانه دانشگاه مينه سوتا در سال‌هاي 1995 تا 1949 اجرا شد. همبستگي نمره‌هاي اين افراد با نمره‌هايي که در مقياس رضايت شغلي هاپاک به دست آورده‌اند بسيار قوي و 92/0 گزارش شده است. و بر اساس همين تحقيق اعتبار آن ارزيابي شده است. در زمان تهيه اين پرسش‌نامه دو تکنيک مشهور مقياس پردازي طرز فکر، يعني روش ترستون و روش ليکرت بيش‌ترين شهرت را داشت. در اين پرسش‌نامه از روش ترستون که فقط وجود تعدادي داور براي مرتب کردن سؤال‌ها نياز بود، استفاده شد. تعداد داوران اين برنامه متشکل از 77 نفر از کارکنان نيمه حرفه‌اي تا اشخاص حرفه‌اي و متخصص بودند. ابتدا پرسش‌نامه بر روي 10 کارمند زن اجرا و ضريب اعتبار آن بر مبناي روش ترستون از طريق همبستگي رتبه‌اي بين سؤال‌هاي زوج و فرد تعيين گرديد. همبستگي حاصل برابر با اعمال فرمول (اسپيرمن و براون) محاسبه شد.

اوراق نمره‌گذاري به روش ليکرت براي هر يک از مواد آزمون داراي دامنه (1-5) مي‌باشد.

مقياس تجديدنظر شده مزبور در پژوهش بزرگ‌تري بر روي 231 کارمند زن اجرا شد. دامنه نمره‌ها در اين گروه بين 25 تا 87 ميانگين و انحراف استاندارد نمره‌ها به ترتيب برابر 8/63 تا 4/9 و ضريب همبستگي بين دو نيمه مقياس 77/0 و ضريب اعتبار کل برابر 87/0گزارش گرديد.

اعتبار پرسش‌نامه بري فيلدورث براي دستيابي به پايايي لازم توسط عظيمي پور (1384) بر روي 60 معلم مرد از افراد نمونه مورد بررسي قرار گرفت و ضريب اعتبار با آلفاي کرونباخ 86/0 و با روش دو نيمه کردن 88/0به دست آمد. در این پژوهش پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 72/0 بدست آمد.

نمره‌گذاري

در اين پرسش‌نامه بعضي سؤالات مثبت و بعضي سؤالات منفي علاقه مندي به شغل وجود دارد.

به سؤالات به ترتيب از 5 تا 1 نمره داده شده‌اند و سؤالات منفي برعکس از 1 تا 5 نمره‌گذاري شده‌اند. مجموع نمرات فرد در تمام سؤالات به عنوان نمره رضايت شغلي او محسوب مي‌شود.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *