آزمون روانشناسی

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس      

 

برای اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده شده است. این مجموعه شامل 26 مقیاس است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. در این پژوهش از 3 مقیاس ساختار هدف تبحری، ساختار هدف عملکردگرا و ساختار هدف اجتناب از عملکرد استفاده شد.

در این ابزار گویه های 1 تا 6 ساختار هدف تبحری، گویه های 7 تا 9 ساختار هدف عملکردگرا و گویه های 10 تا 14 ساختار هدف اجتناب از عملکرد را ارزیابی می کنند.

 

دانشجویان گرامی: عبارت های زیر فضای کلاس درس شما را توصیف می کنند. عبارت های زیر پاسخ صحیح و غلط ندارند و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای وضعیت واقعی کلاس شما باشد. هر عبارت را به دقت بخوانید و پاسخ خود را در یک طیف 5 درجه ای (1= کاملا مخالفم تا 5= کاملا موافقم) درجه بندی کنید. لطفا هیچ عبارتی را بدون پاسخ نگذارید.

1 2 3 4 5 1- هدف کلاس فهم دقیق و واقعی مطالب است.
1 2 3 4 5 2- در کلاس فهم درس مهم است، نه حفظ مطالب.
1 2 3 4 5 3- تلاش کردن در کلاس خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 4- در کلاس اشتباه کردن قابل قبول است، به شرطی که منجر به یادگیری شود.
1 2 3 4 5 5- در کلاس مهم است که به چه میزانی یادگیری صورت می گیرد.
1 2 3 4 5 6- در کلاس یادگیری مطالب و موضوعات جدید خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 7- در کلاس دادن جواب درست خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 8- گرفتن نمره بالا در امتحانات خیلی مهم است.
1 2 3 4 5 9- هدف اصلی کلاس گرفتن نمره خوب است.
1 2 3 4 5 10- یکی از هدف های اصلی کلاس این است که فرد به عنوان کسی که در انجام تکالیف ناتوان است، دیده نشود.
1 2 3 4 5 11- در کلاس خیلی مهم است که فرد کودن یا احمق به نظر نرسد.
1 2 3 4 5 12- در کلاس خیلی مهم است که فرد در حضور دیگران اشتباه نکند.
1 2 3 4 5 13- در کلاس خیلی مهم است که تکالیف را بدتر از سایر دانشجویان انجام ندهد.
1 2 3 4 5 14- در کلاس واقعا مهم است که فرد به دیگران نشان دهد که در انجام تکالیف ناتوان نیست.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *