بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسشنامه سبک هویت

اشتراک گذاری

 

ردیف عبارت
1 مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

2 بهتر است مجموعه ای از ارزش ها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد ملاحظه قرار دهیم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

3 بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی روی آوریم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

4 بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

5 بهتر است هنگام مشکل از متخصصین  (پزشک، وکیل، معلم و …) نظرخواهی کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

6 وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادی را صرف، تا درباره انتخاب خود فکر کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

7 وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرم، دوست دارم تا آنجا که ممکن است درباره آن اطلاعات کسب کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

8 بر اساس ارزش هایی که با آن تربیت شده ام، عمل می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

9 نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

10 زندگی را جدی نمی گیرم فقط سعی دارم از آن لذت ببرم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

11 طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

12 به آنچه در زندگی ام انجام می دهم، مطمئن نیستم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

13 داراری مجموعه ای از اعتقادات قوی هستم که در موقع تصمیمی گیری از آنها استفاده می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

14 از مشکلاتی که مرا به فکر فرو می برند دوری می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

15 درباره ارزش هایی که در پیش دارم نگران نیستم، هر چه پیش آید خوش آید.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

16 تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر نمی کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

17 وقتی متوجه می شوم که مشکلی باعث ناراحتی من می شود از آن دوری می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

18 اگر نسبت به مشکلات خود نگران باشم، معمولا خود به خود حل می شوند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

19 اگر از مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم، کارها معمولا حل می شوند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

20 هم اکنون درباره آینده فک نمی کنم، تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

21 مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

22 مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام دهم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

23 از زمان جوانی (نوجوانی) می دانستم می خواهم چه کاره شوم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

24 مطمئن نیستم که چه ارزش هایی را واقعا حفظ کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

25 می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

26 دوست دارم به مشکلات خود فکر کنم و به روش خود آنها را حل نمایم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

27 وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را دنبال کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

28 درباره آنچه باید در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

29 .قتی یک مساله ای دارم برای فهم آن بسایر فکر می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

30 می تواند مشکلات من یک مبارزه طلبی جالبی باشد.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

31 زمان زیادی را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسایل سیاسی کرده ام.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

32 زمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که به کارم آید.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

33 ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد در مورد اعتقادات دینی ام می گذرانم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

34 می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش روند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

 

به گزینه های کاملا مخالف 1، تا حدودی مخالف 2، مطمئن نیستم 3، تا حدودی موافق 4 و کاملا موافق 5 نمره داده می شود. سوال های 9، 10 و 12 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

 

این پرسشنامه 6 نوع سبک هویت را مشخص می نماید که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

 

عامل سوال نام عامل
1 7-1 سبک هویت هنجاری
2 13-8 سبک هویت متعالی
3 20-14 سبک هویت سردرگم
4 25-21 سبک هویت تعهد
5 30-26 سبک هویت اطلاعاتی فردی
6 34-31 سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

 

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر سبک، امتیاز سوالات آن بعد با هم جمع می شود.

 

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.

 

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران

بهترین کلینیک مشاوره پیش از ازدواج مشاوره زوج و مشاوره خانواده در ایران و تهران با بیش از 200 متخصص روانشناسی و مشاوره به صورت حضوری و انلاین در غرب تهران

  • 1

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید