آزمون روانشناسی

پرسشنامه سبک هویت

 

ردیف عبارت
1 مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

2 بهتر است مجموعه ای از ارزش ها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد ملاحظه قرار دهیم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

3 بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی روی آوریم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

4 بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

5 بهتر است هنگام مشکل از متخصصین  (پزشک، وکیل، معلم و …) نظرخواهی کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

6 وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادی را صرف، تا درباره انتخاب خود فکر کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

7 وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرم، دوست دارم تا آنجا که ممکن است درباره آن اطلاعات کسب کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

8 بر اساس ارزش هایی که با آن تربیت شده ام، عمل می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

9 نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

10 زندگی را جدی نمی گیرم فقط سعی دارم از آن لذت ببرم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

11 طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

12 به آنچه در زندگی ام انجام می دهم، مطمئن نیستم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

13 داراری مجموعه ای از اعتقادات قوی هستم که در موقع تصمیمی گیری از آنها استفاده می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

14 از مشکلاتی که مرا به فکر فرو می برند دوری می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

15 درباره ارزش هایی که در پیش دارم نگران نیستم، هر چه پیش آید خوش آید.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

16 تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر نمی کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

17 وقتی متوجه می شوم که مشکلی باعث ناراحتی من می شود از آن دوری می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

18 اگر نسبت به مشکلات خود نگران باشم، معمولا خود به خود حل می شوند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

19 اگر از مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم، کارها معمولا حل می شوند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

20 هم اکنون درباره آینده فک نمی کنم، تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

21 مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

22 مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام دهم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

23 از زمان جوانی (نوجوانی) می دانستم می خواهم چه کاره شوم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

24 مطمئن نیستم که چه ارزش هایی را واقعا حفظ کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

25 می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

26 دوست دارم به مشکلات خود فکر کنم و به روش خود آنها را حل نمایم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

27 وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را دنبال کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

28 درباره آنچه باید در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

29 .قتی یک مساله ای دارم برای فهم آن بسایر فکر می کنم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

30 می تواند مشکلات من یک مبارزه طلبی جالبی باشد.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

31 زمان زیادی را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسایل سیاسی کرده ام.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

32 زمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که به کارم آید.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

33 ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد در مورد اعتقادات دینی ام می گذرانم.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

34 می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش روند.

کاملا مخالف □           تا حدودی مخالف □              مطمئن نیستم □            تا حدودی موافق □             کاملا موافق □

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

 

به گزینه های کاملا مخالف 1، تا حدودی مخالف 2، مطمئن نیستم 3، تا حدودی موافق 4 و کاملا موافق 5 نمره داده می شود. سوال های 9، 10 و 12 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

 

این پرسشنامه 6 نوع سبک هویت را مشخص می نماید که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

 

عامل سوال نام عامل
1 7-1 سبک هویت هنجاری
2 13-8 سبک هویت متعالی
3 20-14 سبک هویت سردرگم
4 25-21 سبک هویت تعهد
5 30-26 سبک هویت اطلاعاتی فردی
6 34-31 سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

 

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر سبک، امتیاز سوالات آن بعد با هم جمع می شود.

 

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *