آزمون روانشناسی

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

جنسیت:                 سن:                     سطح تحصیلات:               وضعیت تاهل:                 شغل:

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید.لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید.در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

الف = کاملا مخالفم…ب= مخالفم…ج= نظری ندارم…د= موافقم…هـ = کاملا موافقم

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری دارم موافقم کاملا موافقم
1 من اصولا شخص نگرانی نیستم.          
2 دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.          
3 دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.          
4 سعی می کنم در مقابل همه مودب باشم.          
5 وسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه می دارم.          
6 اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.          
7 زود به خنده می افتم.          
8 هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می دهم.          
9 اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.          
10 به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده انجام شوند.          
11 هنگامی که تحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.          
12 خودم را فرد سرحال و زنده ای نمی دانم.          
13 نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.          
14 بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم .          
15 فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.          
16 به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.          
17 واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.          
18 فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض ، فقط به سر در گمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.          
19 همکاری را بر رقابت ترجیح می دهم.          
20 سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.          
21 اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.          
22 همیشه برای کار آماده ام.          
23 شعر تقریبا اثری در من ندارد.          
24 نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.          
25 دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.          
26 گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.          
27 غالبا ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.          
28 اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.          
29 معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آنها از شما سوء استفاده می کنند.          
30 قبل از شروع هرکاری وقت زیادی تلف می کنم.          
31 به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.          
32 اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم.          
33 به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوتی به وجود می آورند، توجه می کنم.          
34 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.          
35 برای رسیدن به اهدافم شدیدا تلاش می کنم.          
36 اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.          
37 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.          
38 معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مستئل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم.          
39 برخی فکر می کنند من فردی سرد و حسابگر هستم.          
40 وقتی قول یا تعهدی می دهم همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.          
41 معمولا وقتی کارها درست پیش نمی رود دلسرد شده و از کار منصرف می شوم.          
42 شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.          
43 بعضی اوقات وقتی شعری می خوانم یا یک کارهنری را تماشا می کنم ، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.          
44 در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.          
45 گاهی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکا نیستم.          
46 به ندرت غمگین و افسرده هستم.          
47 زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرد.          
48 علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.          
49 عموما سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.          
50 فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.          
51 اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را بر طرف کند.          
52 شخص بسیار فعالی هستم.          
53 من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.          
54 اگر کسی را دوست نداشته باشم ، می گذارم متوجه احساسم بشود.          
55 فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.          
56 گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.          
57 ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا رهبر دیگران باشم.          
58 اغلب از کلنجار رفتن با نظریه های انتزاعی لذت می برم.          
59 اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهداف دیگران را به طور ماهرانه ای به بازی بگیرم.          
60 تلاش می کنم هرکاری را به نحو احسن انجام دهم.          

 

روش نمره گذاری و تفسیر

برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است. برای برخی از جمله ها این نمره گذاری را ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا تعلق می گیرد  و برای برخی دیگر برعکس.

ترتیب سوالها در این پرسشنامه به گونه ای است که هر سطر پاسخنامه (شامل 8 مورد برای پاسخ به عبارت) برای یک مقیاس منظور شده، بدین ترتیب که سطر اول پاسخنامه مرتبط به شاخص N1 و سطر دوم مربوط به شاخص E1 و سطر سوم مربوط به O1 و …. است. در انتهای هر سطر پاسخنامه نیز علامت اختصاری مقیاس آمده است.

عبارت های بدون پاسخ: پس از اجرا باید پاسخنامه بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که همه سوال ها پاسخ داده شده اند. چنانچه برخی از سوال ها بدون پاسخ باشند، باید از آزمودنی درخواست شود تا آنها را کامل کند. اگر آزمودنی ادعا داشت که آن را نمی فهمد، درخواست شود تا گزینه نظری ندارم را بزند.

محاسبه مقیاس ها و شاخص ها

بر اساس کلید نمره گذاری روی پاسخنامه در انتهای سمت چپ هر سطر، حاصل جمع اعداد همان سطر نوشته می شود. این کار تا انتهای پاسخنامه که شامل 30 سطر ادامه می یابد. سپس این اعداد باید در نیمرخ روانی مناسب، بر اساس جنس آزمودنی وارد شود.

ابتدا نمره هر خرده مقیاس (N1، N2، N3، …) و جمع 6 خرده مقیاس از هرمقیاس N، E، O، A، C را در بالای برگه نیمرخ روانی در قسمت مربوط به هر یک بنویسید. سپس برای ترسیم نیمرخ روانی، عدد به دست آمده را در ستون زیر هر خرده مقیاس مشخص کنید، بعد آنها را به یکدیگر وصل نمایید. برای مقیاس ها نیز به همین شکل عمل کنید.

نیمرخ روانی NEO بر اساس جنس بر مبنای نمره T (M=50 و SD = 10) به 5 قسمت (بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین) تقسیم شده است.

تفسیر ابعاد پنج گانه و مقیاس های مرتبط با آنها

تفسیر مقیاس ها به صورت مقایسه ای انجام می گیرد، نه صرفا بر مبنای نمره فرد در یک مقیاس. برای نمونه فردی که دارای نمره بالاتر از صدک 75 در مقیاس افسردگی است، فقط هنگامی دارای خلق افسرده تشخیص داده می شود که نمره او در مقیاس هیجان های مثبت در محدوده کمتر از صدک 25 قزاز گیرد. پس اگر نمره فردی در مقیاس افسردگی بسیار بالا و در مقیاس هیجان های مثبت نیز بالا باشد، نمی توان خلق افسرده را برای او در نظر گرفت، او فردی است که در بیشتر موفقیت ها شاد و خرسند است نه افسرده و ناامید.

تفسیر کننده باید از تفکر همه یا هیچ در تفسیر مقیاس ها و شاخص ها بپرهیزد. شاخص ها و مقیاس ها کمی پیوسته دارند. برای نمونه، شاخص برون گرایی یک کمیت پیوسته، از برون گرایی تا درون گرایی است. توصیه می شود تفسیر شاخص ها و مقیاس ها بر اساس «بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم» انجام گیرد.

 

 

 

نحوه نمره گذاری فرم کوتاه NEO-FFI

سوال الف ب ج د ه سوال الف ب ج د ه سوال الف ب ج د ه سوال الف ب ج د ه  
1 4 3 2 1 0 16 4 3 2 1 0 31 4 3 2 1 0 46 4 3 2 1 0 N
2 0 1 2 3 4 17 0 1 2 3 4 32 0 1 2 3 4 47 0 1 2 3 4 E
3 4 3 2 1 0 18 4 3 2 1 0 33 4 3 2 1 0 48 4 3 2 1 0 O
4 0 1 2 3 4 19 0 1 2 3 4 34 0 1 2 3 4 49 0 1 2 3 4 A
5 0 1 2 3 4 20 0 1 2 3 4 35 0 1 2 3 4 50 0 1 2 3 4 C
6 0 1 2 3 4 21 0 1 2 3 4 36 0 1 2 3 4 51 0 1 2 3 4 N
7 0 1 2 3 4 22 0 1 2 3 4 37 0 1 2 3 4 52 0 1 2 3 4 E
8 4 3 2 1 0 23 4 3 2 1 0 38 4 3 2 1 0 53 0 1 2 3 4 O
9 4 3 2 1 0 24 4 3 2 1 0 39 4 3 2 1 0 54 4 3 2 1 0 A
10 0 1 2 3 4 25 0 1 2 3 4 40 0 1 2 3 4 55 4 3 2 1 0 C
11 0 1 2 3 4 26 0 1 2 3 4 41 0 1 2 3 4 56 0 1 2 3 4 N
12 4 3 2 1 0 27 4 3 2 1 0 42 4 3 2 1 0 57 4 3 2 1 0 E
13 0 1 2 3 4 28 0 1 2 3 4 43 0 1 2 3 4 58 0 1 2 3 4 O
14 4 3 2 1 0 29 4 3 2 1 0 44 4 3 2 1 0 59 4 3 2 1 0 A
15 4 3 2 1 0 30 4 3 2 1 0 45 4 3 2 1 0 60 0 1 2 3 4 C

 

 

 

 

 

خرده مقیاس روان نژندی (N) N
خرده مقیاس برونگرایی (E) E
خرده مقیاس انعطاف پذیری (o) O
خرده مقیاس دلپذیر بودن (A) A
خرده مقیاس با وجدان بودن (c) C

 

منبع: فتحی آشتیانی ، علی .آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان .انتشارات بعثت .1388

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *