آزمون روانشناسی

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

 

نحوه تکميل: موقعيتی را مورد ملاحظه قرار دهيد که تحت نفوذ شخصی در پست رهبری هستيد. هر وقت رهبر از شما بخواهد که کاری برای او انجام بدهيد، درمورد خواست او، از خود چه واکنشی نشان می دهيد. عبارات زوجی که در زير آمده است، ممکن است دلايل پذيرش شما را تشريح نمايد. لطفا برای هر زوج، دور الف يا ب که بيشتر با ويژگی رفتاری شما تطابق دارد، يک دايره رسم کنيد. توجه داشته باشيد که در بعضی مواقع احساس می کنيد که هيج کدام از موارد الف يا ب برای شما مناسب نيست. در اين مورد عبارتی که بيشتر تکرار شده را انتخاب نماييد:

رديف عبارت
1 الف. من اطاعت می کنم زيرا از (نه گفتن) هراس دارم
ب. من اطاعت می کنم چون دستور دادن را حق رهبر می دانم
2 الف. من اطاعت می کنم چون رهبر را می پسندم
ب. من اطاعت می کنم زيرا رهبر دارای تجربه است
3 الف. من اطاعت می کنم تا موقعيت خود را در سازمان حفظ کنم
ب. من اطاعت می کنم به اميد اين که به علت اطاعت پذيری پاداش دريافت کنم
4 الف. من اطاعت می کنم زيرا بر زيردستان ضروری است آن چه که مافوقشان به آن ها می گويد انجام دهند
ب. من اطاعت می کنم زيرا تقاضای رهبران معمولا می تواند ايجاد اطمينان کند
5 الف. من اطاعت می کنم زيرا رهبر کسی است که من آرزو دارم تا يک روزی مثل او بشوم
ب. من اطاعت می کنم زيرا که من از دردسر و ايجاد مشکل خوشم نمی آيد
6 الف. من اطاعت می کنم زيرا در نزد رهبر اعتباری کسب کنم تا رهبر درآينده با من رفتار خوب داشته باشد
ب. من اطاعت می کنم زيرا رهبر دارای قضاوت منطقی و درستی است
7 الف. من اطاعت می کنم زيرا رهبرم را تشويق کنم تا به من در پيشرفت و ترقی کمک کند
ب. من اطاعت می کنم زيرا برای قدرت رهبر احترام قائلم
8 الف. من اطاعت می کنم چون رهبر يک درجه بالاتر از من قرار دارد
ب. من اطاعت می کنم زيرا من خودم را با رهبر تعيين هويت می کنم
9 الف. من اطاعت می کنم برای اين که از انتقاد يا خشم رهبر بر حذر باشم
ب. من اطاعت می کنم چون رهبر دارای دانش و علم است
10 الف. من اطاعت می کنم زيرا برای رهبرم احترام قائلم
ب. من اطاعت می کنم زيرا هر وقت رهبر خواست تا تصميمی در آينده درباره من بگيرد يک تصوير مثبتی از من در ذهنش ايجاد شده باشد
11 الف. من اطاعت می کنم زيرا برای قدرت و اختيار رهبر احترام قائلم
ب. من اطاعت می کنم به خاطر اتکا به تجربه رهبر
12 الف. من اطاعت می کنم زيرا از (نه گفتن) به رهبرم حراس دارم
ب. من اطاعت می کنم چون من خودم را با رهبر تعيين هويت می کنم
13 الف. من اطاعت می کنم زيرا رهبر دارای قضاوت منطقی است
ب. من اطاعت می کنم برای اين که رهبرم را تشويق کنم که به پيشرفت من کمک کند
14 الف. من اطاعت می کنم زيرا دستور دادن را حق رهبر می دانم
ب. من اطاعت می کنم تا از مشکلات و مسائل در امان باشم
15 الف. من اطاعت می کنم به اميد اين که به علت تبعيت پذيری از رهبرم پاداش دريافت کنم
ب. من اطاعت می کنم زيرا برای رهبرم احترام قائل هستم
16 الف. من اطاعت می کنم تا از انتقاد رهبرم در امان باشم
ب. من اطاعت می کنم زيرا معمولا رهبر درست می گويد
17 الف. من از رهبرم اطاعت می کنم زيرا او مورد پسند من است
ب. من اطاعت می کنم زيرا بر زير دستان لازم است همان گونه که روسای آن ها دستور می دهند بايستی انجام وظيفه نمايند
18 الف. من اطاعت می کنم زيرا درجه رهبر در سازمان از من بالاتر است
ب. من اطاعت می کنم به اين منظور که هر وقت رهبر اراده کرد درباره پست من تصميمی اتخاذ نمايد تصوير مثبتی از من در او ايجاد شده باشد
19 الف. من اطاعت می کنم زيرا رهبر دارای دانش و آگاهی است
ب. من اطاعت می کنم زيرا رهبر کسی است که من آروز دارم روزی مثل او شوم
20 الف. من اطاعت می کنم برای اين که اعتباری نزد رهبر کسب کنم تا او در آينده با من رفتار خوبی داشته باشد
ب. من اطاعت می کنم تا از پست خود در سازمان محافظت کنم

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثير کدام يک از انواع قدرت رهبر قرار می گيرند. نحوه پاسخگویی این پرسشنامه بدین صورت است که که هر سوال دو گزینه دارد و پاسخگو موظف به انتخاب یکی از آنان است. سپس پاسخ های ارائه شده را با جدول زیر تطابق داده و در پایین جدول در محل های قرار داده شده جاگذاری می کنیم. هر گزینه 1 امتیاز می گیرد و برای هر نوع قدرت مجموع امتیازات داده شده به آن نوشته خواهد شد.

 

به دور حروفی که از عبارات فوق انتخاب نموده ايد در نگاره زير دايره بکشيد.

رديف قدرت اجبار قدرت قانونی قدرت پاداش قدرت تخصص قدرت مرجعيت
1 الف ب      
2       ب الف
3 الف   ب    
4   الف   ب  
5 ب       الف
6     الف ب  
7   ب الف    
8 الف       ب
9 الف     ب  
10     ب   الف
11   الف   ب  
12 الف       ب
13     ب الف  
14 ب الف      
15     الف   ب
16 الف     ب  
17   ب     الف
18   الف ب    
19       الف ب
20 ب   الف    

 

امتياز کل:

قدرت اجبار                           قدرت قانونی                         قدرت پاداش                        قدرت تخصص                       قدرت مرجع

 

 

توجه داشته باشيد که هر حرفی را که به دور آن دايره کشيده ايد دارای يک امتياز است. طيف امتيازی برای هر نوع قدرت از صفر تا هشت است.

 

روایی و پایایی

در پایان نامه کارشناسی سلیمی (1392) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید مدیریت توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) برابر 58/0 بدست آمد.

 

منبع: سلیمی، اسعد، (1392)، بررسی رابطه نوع اعمال قدرت و رضایت شغلی در کارمندان ادارات دولتی شهرستان نوشهر، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه پیام نور.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *