آزمون روانشناسی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به يادگيري الكترونيكي

 

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کاملا موافقم تا حدودی موافقم کمی موافقم
1 مي توانم به طور فعال در محيط يادگيري الكترونيكي بياموزم              
2 فرصتهاي زيادي براي ايجاد دانش در محيط يادگيري الكترونيكي دارم              
3 آموزش مستقيم هايپرتكست مي تواند انگيزه يادگيري مرا افزايش دهد              
4 مي توانم به طور فعال در محيط يادگيري الكترونيكي با ديگران بحث و گفتگو کنم              
5 مي توانم به طور فعال آموزش مستقيم رايانه اي را بخوانم              
6 مي توانم اطلاعات را در محيط يادگيري الكترونيكي به طور فعال بيابم              
7 محيط يادگيري الكترونيكي مهارتهاي فكري مرا بهبود مي دهد              
8 محيط يادگيري الكترونيكي مهارتهاي حل مسئله مرا افزايش مي دهد              
9 محيط يادگيري الكترونيكي ابعاد مختلف براي حل مسئله ها را پيشنهاد مي كند              
10 تصاوير رنگي را در آموزش مستقيم رايانه اي دوست دارم              
11 آموزش ويدئويي را در آموزش مستقيم رايانه اي دوست دارم              
12 آموزش مستقيم رايانه اي را به شكل انيمشيني دوست دارم              
13 پيشنهادها و كمك آموزش دهندگان را در محيط يادگيري الكترونيكي دوست دارم              
14 صدا و تصوير آموزش دهندگان را در محيط يادگيري الكترونيكي دوست دارم              
15 آموزش چندرسانه اي مستقيم را در محيط يادگيري الكترونيكي دوست دارم              

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به يادگيري الكترونيكي از ابعاد مختلف (يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط يادگيري مستقل، يادگيري الكترونيكي به عنوان يك محيط يادگيري مؤثر، يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط آموزش چند رسانه اي، يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط آموزش مبتني بر هدايت آموزش دهندگان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 7 گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کاملا موافقم تا حدودی موافقم کمی موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

 

 

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط يادگيري مستقل 6-1
يادگيري الكترونيكي به عنوان يك محيط يادگيري مؤثر 9-7
يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط آموزش چند رسانه اي 12-10
يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط آموزش مبتني بر هدايت آموزش دهندگان 15-13

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

 

روایی و پایایی

در پژوهش سید تقوی (1386) روایی پرسشنامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چند تن از اساتید به تایید رسید و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد نظر 92/0 بدست آمد.

 

منبع: سیدتقوی، میرعلی، (1386)، بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1386 شماره 1 (پیاپی43)

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *