آزمون روانشناسی

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

ردیف ســــــــــؤال کاملا شبیه من است تا حدودی شبیه من است نه شبیه من نیست تا حدودی شبیه من نیست اصلاً شبیه من نیست
1 بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.          
2 اگر برای دفاع از حقوقم لازم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم کرد.          
3 وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می خواهند.          
4 وقتی با دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم.          
5 وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.          
6 وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدلال کنم.          
7 دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.          
8 گاهی اوقات،نمیتوانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر،کنترل کنم          
9 من خُلق ملایمی دارم.          
10 در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم.          
11 تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.          
12 سریع عصبانی شده، ولی به آسانی آرام می شوم.          
13 اگر شدیداً خشمگین شوم، ممکن است به دیگران صدمه بزنم.          
14 وقتی مردم مرا آزار می دهند،شاید به آنها بگویم که چه فکری درباره آنها میکنم          
15 گاهی حسادت می کنم.          
16 نمی توانم برای آسیب زدن به افراد، دلیل قانع کننده ای بیاورم.          
17 گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.          
18 به سختی خشمم را کنترل می کنم.          
19 وقتی نتیجه نمی گیرم، رنجشم را نشان می دهم.          
20 گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند.          
21 اغلب خودم را مخالف با دیگران می بینم.          
22 اگر کسی مرا بزند، من هم او را می زنم.          
23 گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم.          
24 به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.          
25 تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند،و ما دست به گریبان شده ایم          
26 می دانم که «دوستان» پشت سرم صحبت می کنند.          
27 دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.          
28 گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.          
29 کمی بیشتر از دیگران نزاع و زدو خورد می کنم.          

 

 

معرفي: نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقياس هاي رفتاري ويژه ارزيابي رفتارهاي پرخاشگرانه، پرسش نامه پرخاشگري باس  و پري مي باشد. اين مقياس، چهارگونه رفتارهاي پرخاشگرانه( پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي  ، خشم  ، و  كينه ورزي) را ارزيابي مي كند.  اين پرسش نامه براي  گروه هاي سني نوجوانان و جوانان 18 تا 22 ساله ساخته شده است(همان منبع).

طريقه نمره گذاري:

پرخاشگري بدني 9 2- 5- 8- 11- 13- 16- 22- 25- 29.
پرخاشگري کلامی 5 4- 6- 14- 21- 27.
خشم 7 1- 9- 12- 18- 19- 23- 28.
خصومت 8 3- 7- 10- 15- 17- 20- 24- 26.

 

كاملاً شبيه من تا حدودي شبيه من متوسط تا حدودي متفاوت از من كاملاً متفاوت از من
5 4 3 2 1

دو عبارت 9 و 16 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست می آید.

كاملاً شبيه من تا حدودي شبيه من متوسط تا حدودي متفاوت از من كاملاً متفاوت از من
1 2 3 4 5

 

روايي و پايايي

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله 9 هفته) 80/0 تا 72/0 و همبستگی بین چهار زیرمقیاس 38/0 تا 49/0 بدست آمده است.جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 82/0، پرخاشگری کلامی 81/0، خشم 83/0 و خصومت 80/0 بود.

 

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *