آزمون روانشناسی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

Millon Clinical Multiaxial  Inventory

استاد مربوطه: خانم دکتر تاشک

ارائه دهنده: رضایی

 

پرسشنامه چند محوری میلون ((MCMI یک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش مراجعان به آزمون را میسنجد.

این پرسشنامه برای بزرگسالان 18 سال به بالا که دست کم توانایی خواندن آنها تا سطح کلاس هشتم است طراحی شده است

نسخه اصلی این آزمون در سال 1977توسط تئودور میلون تدوین و ارائه شد و از آن زمان تا کنون 2بارتجدید نظر شده است

 • از زمان چاپ نسخه اصلی این پرسشنامه تاکنون بیش از ششصد مقاله درباره آن یا با استفاده از آن منتشر شده است
 • یکی از پر استفاده ترین آزمونها در حرفه بالینی است.
 • نسخه فعلی میلون 3 شامل 175 ماده است که تحت 28 مقیاس جداگانه براساس طبقه بندیهای زیرنمره گذاری میشود
 • شاخصهای تغییر پذیری
 • الگوهای شخصیت بالینی
 • آسیب شناسی شدید شخصیت
 • نشانگان بالینی
 • نشانگان شدید

میلون 3 از برخی جهات میتواند جانشین خوبی برای MMPI باشد هردو ابزار دامنه گسترده ای از اسیب شناسی بزرگسالان الگوهای پایدار شخصیت و نشانه شناسی بالینی را پوشش میدهند

 • میلون ازسایر جهات مکمل mmpi است mmpi دراصل بر اختلالهای محور1 تاکید دارد میلون برای کمک به تشخیص اختلالهای محور2 تاکید دارد
 • میلون کوتاهتراز mmpiاست
 • تکمیل میلون 20 تا 30 دقیقه زمان میبرد
 • میلون 3 در مجموع 24 مقیاس بالینی و 4 شاخص روایی دارد
 • از مجموع این 24 مقیاس، 14 مقیاس آن به سنجش اختلالات شخصیت بر اساس محور 2 می پردازد و 10 مقیاس دیگر نشانگان بالینی را بر اساس محور یک می سنجند.

الگوهای بالینی شخصیت

 • مقیاس1- شخصیت اسکیزوئید:
 • 16 ماده دارد که تیپ منفعل- منزوی را بازنمایی میکند
 • محتوای ماده ها مرتبط با انزوا، عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درونگرانه، غیر مسئول بودن می باشد
 • افراد مبتلا به این اختلال با فقدان تمایل وناتوانی در لذت بردن مشخص می شوند

مقیاس

 A2- شخصیت اجتنابی

 • این مقیاس با 16 ماده مشخص میشود که تیپ فعال -منزوی را معرفی میکند
 • این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند
 • انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است.

مقیاسB2- شخصیت افسرده

 • این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل- منزوی را منعکس میکند
 • افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند

مقیاس 3- شخصیت وابسته

 • این مقیاس 16 ماده دارد و تیپ منفعل – وابسته را ارزیابی میکند
 • افرادی که در این مقیاس نمره بالا میگیرند افرادی هستند که برای حمایت، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند
 • منتظرند دیگران راه را به آنها نشان دهند

مقیاس 4- شخصیت نمایشی

 • این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال – وابسته را ارزیابی میکند
 • افرادی که نمره بالا میگیرند فعال بوده و برای بدست آوردن احترام از طرف دیگران مهارتهای اجتماعی خوبی نشان میدهند اما دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند

مقیاس 5- شخصیت خودشیفته

 • این مقیاس 24 ماده دارد و تیپ منفعل- مستقل را میسنجد
 • افرادی که نمره بالا میگیرند کسانی هستند که بیش از حد به خودشان ارزش میدهند ازخود راضی متکبر و مغرورهستند برای رسیدن به مقصود خود میتوانند خاضعانه و مطیع نیز باشند

مقیاسA6 – شخصیت ضد اجتماعی

 • این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال – مستقل را میسنجد
 • رفتاری تهدید آمیز دارند، قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا میگذارند
 • مرتکب جرم و جنایت در دنیا میشوند

به نطر انها دیگران باعث رنجش آنها شده اند

مقیاس 7 – شخصیت اجباری

 • این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ منفعل – دوسوگرا را میسنجد
 • محتوای ماده ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم، بی حوصلگی، خشکی و تعصب می باشد
 • این افراد با احساس کنترل وکمال گرایی تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارند

مقیاس A8 – شخصیت منفی گرا

 • این مقیاس 16 ماده دارد که به ارزیابی تیپ فعال دوسوگرا می پردازد
 • افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که بین اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند

مقیاس B8 – شخصیت خود ناکام ساز

 • این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل – نلراضی را می سنجد
 • این افراد با تملق و خود ایثار گری خود را در موقعیتهایی قرار می دهند که مورد استثمارقرارگیرند
 • آنها ناراحتی ها و شرمساریهایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آنها بوده اند

الگوهای بالینی شخصیت

 • مقیاس S– شخصیت اسکیزوتایپی:
 • این مقیاس 16 ماده دارد وآسیب ساختاری شدیدتر را میسنجد
 • محتوای ماده ها مربوط به آسیب شناسی، ایده های تاثیر، انزوای بین فردی باشد
 • افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که از نظر هیجانی ملایم،باعاطفه، سطحی میباشند
 • آنها غرق در افکارشان هستند

مقیاس C شخصیت مرزی

 • این مقیاس 16 ماده دارد ومحتوای ماده ها مرتبط با خلق بی ثبات، خشم، رفتار و واکنشهای جنجالی، خلق و روابط بی ثبات هستند
 • این افراد سابقه رفتارهای تکانشی و نیازهای شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان می دهند

مقیاس p– شخصیت پارانوئید

 • این مقیاس 17 ماده دارد محتوای ماده ها مربوط به ایده های کنترل، حساسیت و گوش به زنگی در مورد اذیت و آزار،باورهای هذیانی، شکوه و شکایت می باشند
 • این افراد در احساسات و الگوهای فکری خود محبوس هستند به شکل تدافعی بدگمان هستند

نشانگان بالینی

 • مقیاسA– اختلال اضطراب
 • این مقیاس 14 ماده دارد و نشانه های اضطراب تعمیم یافته را میسنجد
 • محتوای ماده ها راجع به تنش عصبی، گریه، دودلی، نگرانی و شکایتهای بدنی است

مقیاسH– اختلال شبه جسمی

این مقیاس 12 ماده دارد و نشانه های اضطراب را میسنجد که ممکن است به نشانه های جسمی و بدنی مربوط جابجا شده باشند

مقیاسN– دوقطبی: اختلال مانیک

 • این مقیاس 13 ماده دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را میسنجد
 • مقیاس شامل ماده هایی راجع به پرش افکار،انرژی زیاد، تکانشی بودن، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد

مقیاسD– اختلال افسرده خویی

 • این مقیاس 14 ماده دارد و افسردگی با دوره 2سال یا بیشتر را میسنجد
 • بیماران افسرده خو قادر به ادامه یاانجام کارهای روزمره علیرغم خلق افسرده شان می باشند
 • محتوای ماده ها بی احساسی، احساس دلسردی و فقدان انرژی، دوره های گریه و زاری را منعکس می کند

مقیاس B– وابستگی به الکل

 • این مقیاس 15 ماده دارد که 6ماده آن مستقیما مرتبط با سوء استفاده از الکل است و9ماده دیگر به طور غیرمستقیم مرتبط با باده نوشی است
 • این ماده ها شامل تکانشی بودن، دلیل تراشی ها،خودخواهی و پرخاشگری نسبت به اعضای خانواده است

مقیاس T– وابسته به مواد

 • این مقیاس 14 ماده دارد که محتوای آنها مربوط به سابقه ای ازالگوی سوء مصرف مواد در گذشته ودر حال است

مقیاس R– اختلال استرس پس از ضربه

 • 16 ماده دارد
 • محتوای ماده ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشتهای شبانه و گزارشهایی از ترورر می باشد

نشانگان بالینی

 • مقیاسSS– اختلال تفکر
 • 17 ماده دارد و اختلال تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد
 • محتوای ماده ها مرتبط با توهم ها، هذیانهاو افکار ناخواسته است
 • افرادی که نمره بالا میگیرندرفتارشان اغلب گوشه گیرانه است

مقیاس CC– افسردگی اساسی

 • این مقیاس 17 ماده دارد
 • محتوای ماده های آن در رابطه با افکار خودکشی،علائم شناختی و نباتی افسردگی، احساس یاس و ناامیدی می باشد

مقیاس pp– اختلال هذیانی

 • این مقیاس 13 ماده دارد که محتوای آنها در رابطه با هذیانهای بزرگ منشیو گزند و آسیب است
 • کسانی که نمره بالا میگیرند احتمالا تشخیص اختلال پرانوئید پیدا می کنند

شاخصهای روایی و سبک پاسخ

 • شاخص V– روایی
 • این شاخص شامل 3جمله نامحتمل است(در 10 سال گذشته هیچ ماشینی را ندیده ام)
 • اگرفردبه 2 یا بیش از2جمله از این جمله ها پاسخ مثبت داده باشد آزمون معتبر نمی باشد

شاخصX– افشاگری

 • این شاخص بیمارانی را شناسایی میکند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند(نمرات پایین)یاکسانی که بسیار بی پرده خود را می نمایانند(نمرات بالا)
 • این مقیاس هیچ سوالی نداردو نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات11 مقیاس محاسبه می شود

شاخصY– جامعه پسندی

 • این شاخص به ارزیابی میزان تلاش پاسخ دهنده در مطلوب جلوه دادن خود می پردازد
 • نمره بالا یعنی آزمودنی تلاش کرده خود را از نظر اخلاقی بافضیلت و از نظر عاطفی باثبات نشان دهد

شاخص Z– بدجلوه دهی

 • نمره بالا در این شاخص نشان دهنده اغراق در مشکلات وعلائم روان شناختی می باشد
 • نمرات از نظر بالینی در این مقیاس ممکن است القا کننده التماس برای کمک، برافراشتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانه ها برای بدست آوردن نفع شخصی باشد

اعتبار و روایی

 • برای اندازه گیری میزان اعتبارآزمون از روش همسانی درونی استفاده می شود
 • این ارزیابی که توسط میلون انجام گرفته نشان می دهدکه در مجموع میزان اعتبارآزمون0/78 می باشد
 • روایی آزمون در مقایسه با آزمون MMPI با مقایسه عوامل مشترک مورد سنجش مورد ارزیابی قرار گرفته است

شیوه اجرا و نمره گذاری

 • این آزمون را می توان به 2 صورت دستی و یا کامپیوتری اجرا و نمره گذاری کرد.

شیوه اجرا

 • آزمون میلون برای افراد بالاتر از 8سال باسطح سواد 8کلاس ساخته شده است
 • این آزمون را نباید روی بیمارانی که زود خسته میشوند، درد و ناراحتی یا اضطراب شدید دارنداجرا کرد
 • این آزمون را نمیتوان برای افراد غیر بالینی اجرا کرد

نمره گذاری

 • پس از تکمیل یا اجرای پرسشنامه برای نمره گذاری دستی با استفاده از راهنمای نمره گذاری دستی این دستورالعمل را مورد استفاده قرار می دهیم
 • جنس آزمودنی
 • بررسی کنید اگر جنس آزمودنی مشخص نشده است نمره گذاری را ادامه ندهید
 • سن آزمودنی
 • بررسی کنید اگر سن آزمودنی کمتر از 18 سال بود نمره گذاری را ادامه ندهید
 • تعدادسوالهایی که بیمار پاسخ نداده و یا به یک سوال دو پاسخ داده است را بشمارید
 • چنانچه تعداداین سوالها 12 یا بیشتر بود آزمون اعتبار لازم را ندارد و نمره گذاری نمی شود
 • مقیاس روایی را بررسی کنید(65،110، 157)
 • به هر پاسخ بلی1نمره وبه هر پاسخ خیر صفر بدهید
 • نمرات این سه سوال را باهم جمع کنید
 • نمره بدست آمده را درگوشه بالا سمت راست نمره گذاری بنویسید
 • اگر نمره بدست آمده بیشتر از یک بود نمره گذاری را متوقف کنید
 • اگر نمره بدست آمده مساوی یک بود نمره گذاری بقیه مقیاسها ادامه میابد ولی نتایج با احتیاط بررسی می شود
 • اگر نمره بدست آمده مساوی صفر بود نمره گذاری را ادامه دهید

نمره گذاری مقیاسهای بالینی ومقیاسهای ZوY

 • نمره خام هریک از 24 مقیاس بالینی و 2 مقیاس جامعه پسندی ((y و بد جلوه دهی (z) با کلید مربوط به هر مقیاس بدست می آید
 • نمره گذاری در این مقیاسها به صورت وزنی است ، یعنی هر سوال می تواندبا ضریبی از 1 تا 2 نمره گذاری شود

نمره مقیاس X

 • نمره خام مقیاس افشاگری بر اساس نمرات خام مقیاسهای 1تا 8B به شیوه زیر محاسبه می شود
 • نمرات خام مقیاسهای اسکیزوئید،اجتنابی،افسرده،وابسته،نمایشی،ضداجتماعی،آزارگر،اجباری منفی گراو خودناکام ساز را با هم جمع می کنیم
 • نمره خام مقیاس خودشیفته را در 0/67 ضرب میکنیم
 • دو نمره بدست آمده در بالا را با هم جمع میکنیم
 • عددبدست آمده را گرد میکنیم
 • عدد گرد شده را برای مقیاس افشاگری (X) درنظربگیرید

وارسی نمره خام افشاگری(X)

 • نمره خام افشاگری باید بین 34تا 178 باشد.
 • اگر نمره خام افشاگری بزرگتر از 178یا کوچکتراز 34 باشد نتایج اعتبار ندارد و نمره گذاری متوقف می شود

نمرات نرخ پایه (BR)

 • نمرات نرخ پایه برای تمام مقیاسها بجز مقیاس V تعیین می شود
 • نرخ پایه هر مقیاس را از جدول هنجار شده که برای مرد و زن به طور جداگانه تهیه شده است تعیین می کنیم

اصلاح مقیاس X

نمره اصلاح مقیاسX  معادل با نمره خام مقیاس X را به نمره BR تمام مقیاسهای الگوی بالینی شخصیت و مقیاسهای نشانگان بالینی اضافه می کنیم

اصلاح 1/2X

 • در جدول شماره 3، نمره اصلاح x1/2 معادل با نمره خام مقیاس x را به نمره BR تمام مقیاسهای آسیب شناسی شدید(S,C,P) و مقیاسهای نشانگان شدید (SS,CC,PP) اضافه کنید

اصلاح اضطراب/ افسردگی (AD)

 • برای محاسبه اصلاح اقدامات زیر انجام میگیرد
 • اگر مقدار D کمتر از 75است اصلاح لازم نیست
 • اگر مقدار D مساوی یا بزرگتر از 75 است و مقدار A کمتر از 75 از این فرمول استفاده می شودD-75 = نمره اصلاح AD
 • اگر مقدارA,D هر دو مساوی یا بزرگتراز75 بودندازاین فرمول استفاده می شود (D-75)+(A-75) = نمره اصلاح AD
 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است تمام نمره اصلاح شده AD را از آخرین نمره BR برای مقیاسهای 2B,2A,8B کم کنید.
 • تمام نمره اصلاح شده AD رااز آخرین نمره برای مقیاسهای S,C کم کنید
 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری 1تا4 هفته است نیمی از نمره اصلاح شده AD را (حداکثرتا15نمره) از آخرین نمره BR برای مقیاسهای 2B,2A,8B کم کنید.
 • سه چهارم نمره اصلاح شده AD را از آخرین نمره برای مقیاسهای S,C کم کنید
 • برای بیماران غیر بستری یک چهارم نمره اصلاح شده AD را (حداکثرتا 15) از آخرین نمره BR برای مقیاسهای 2A,2B,8B کم کنید
 • یک هشتم نمره اصلاح شده AD را از آخرین نمره BR برای مقیاسهای S,C کم کنید
 • نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BR بعد از اصلاح AD در برگه نمره گذاری وارد کنید.

اصلاح I برای بیماران بستری

 • اگر بیمار در زمان اجرای آزمون بستری است طول دوره محور یک را یادداشت کنیدوبا توجه به این موارد مقدار اصلاح را تعیین نمایید
 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است برای مقیاسهای SS,CC,PP به ترتیب مقادیر8،10،4 را به آخرین نمره BR اضافه کنید
 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری یک تا 4 هفته است برای مقیاسهای SS,CC,PP به ترتیب مقادیر 5،7،2 را به آخرین نمره BRاضافه میکنید
 • نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمرهBR بعد از اصلاح I در برگه نمره گذاری وارد کنید

اصلاح انکار/ شکایت (DC)

 • این اصلاح را به منظوراصلاح سوگیری برخی از افراد به کم گزارشی شدت خصیصه شخصیتی شان صورت می گیرد
 • به آخرین نمره BR از بین 3مقیاس نمایشی،خودشیفته،اجباری که بیشترین برآشفتگی را دارد،8نمره اضافه کنید
 • نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BR بعد از اصلاح DC دربرگه نمره گذاری وارد کنید

اصلاح جامعه پسندی /بدجلوه دهی (DD)

 • نمره اصلاح DD برای اصلاح آخرین نمره BR مقیاسهای S,C,A,H,D به کار می رود
 • نمرات BR مقیاسهایY,Z را مشخص کنید
 • نمره BR مقیاس Z را از نمره BR مقیاس Y کم کنید و نتیجه رابر 10 تقسیم نمایید(Bry-BRz)
 • عدد بدست آمده را گرد کنید
 • عدد گرد شده را به آخرین نمره BR برای مقیاسهای S,C,A,H,D اضافه کنید
 • نمره بدست آمده را درستون موسوم به نمره BR بعد ازاصلاحDD در برگه نمره گذاری ثبت کنید

نمرات BR نهایی مقیاسها

 • آخرین نمره ای که برای BR در مقیاسهای 1تا PP به دست آمده است را در ستون موسوم به نمره BR نهایی در برگه نمره گذاری وارد کنید

نیمرخ نمرات

 • نمره BR نهایی هر مقیاس را به برگه نیمرخ انتقال دهید و نیمرخ مربوط به میلون 3 را رسم کنید
 • اگر نمرات BR نهایی مقیاسهای اصلی شخصیت(مقیاسهای 1تاB8) همه کمتر از 60 بود گزارش اعتبار ندارد
 • اگر حداقل یکی از نمرات BR نهایی مساوی یا بزرگتر از60 بود ادامه دهید
 • نمرات BRنهایی را از ستون نمره BR نهایی در برگه نمره گذاری به نیمرخ در جلوی هر مقیاس انتقال دهید
 • برای هر مقیاس بر روی نمره BR مربوط در برگه نیمرخ علامت بگذارید

تفسیر آزمون میلون

 • تفسیر به روش گام به گام
 • گام اول: وارسی شاخصهای روایی
 • مقیاس V را چک کنید اگر نمره شاخص روایی مساوی صفر باشد آزمون معتبر است، اگرVمساوی 1 باشد نتایج دارای روایی مشکوک هستند و اگر Vمساوی 2یا3 باشد نتایج نامعتبر است
 • نمره خام مقیاس X (افشاگری) در دامنه 34تا 178 معتبر است نمره کمتر یا بیشتر باغث نامعتبر شدن نتایج می شود
 • مقیاس Y (جامعه پسندی ) را چک کنید نمرات برافراشته بیانگر تلاش بیمار برای ارائه یک تصویر مطلوب از خود است.
 • مقیاس Z(بدجلوه دهی) را چک کنید نمرات برافراشته بیانگر اغراق بیمار در مورد مشکلات روانشناختی خویش است
 • سبک پاسخ بیمار به آزمون را در یک پاراگراف توضیح دهید

گام دوم: وارسی مقیاسهای آسیب شدید شخصیت

 • وقتی چند مقیاس برافراشته در الگوهای بالینی شخصیت و مقیاسهای آسیب شدید شخصیت وجود دارد قاعده کلی این است که مقیاسهای نشان دهنده آسیب شدیدتر شخصیت باید اول تفسیر شوند.

گام سوم:وارسی الگوهای بالینی شخصیت

 • آزمونگرباید به بررسی برافراشتگی مقیاس 1تا مقیاس B8 بپردازد و مقیاسهایی را که از نظربالینی برافراشته اند تفسیر کند.
 • اگربیش از 3مقیاس نمرهBR، 75 یا بالاتر دارند آزمونگر باید تفسیرهای خود را به 2یا3 مقیاس از برافراشته ترین مقیاسها محدود کند
 • اگرچند برافراشتگی وجود داشت آزمونگر باید در مورد اینکه کدام عوامل منجر به این برافراشتگی در آن مقیاس شده فکر کند

گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی

 • اگر نمرات BR نشانگان بالینی شدید 75 یا بالاتر باشد آزمونگر باید ابتدا به تفسیر مقیاسهای نشانگان شدید بالینی بپردازد بعد سایر مقیاسهای نشانگان بالینی را تفسیر کند
 • وقتی نمرات BR بین 74و84 باشد آزمونگر میتواند نشانگان را با قید کلمه واجد مشخص کند(یعنی واجد برخی از ویژگی های آن اختلال است)

وقتی نمرات BR ،85یا بالاتر است نشانگان را با قید کلمه تشخیص اول مشخص کنید(یعنی بیمار تمام ویژگی های آن اختلال را دارد)

گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان درزمینه سبک

 • اگر یک بیماریک شخصیت مختلط خود شیفته و ضد اجتماعی و نمرات برافراشته در مقیاس وابستگی به مواد دارد شاید سوء مصرف مواد بخشی از زیاده روی فرد خودشیفته باشد
 • آزمونگر باید برای فهم معنی آن نشانه در زندگی شخص تلاش کند

گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی

 • آزمونگر هرگز نباید تصمیمات بالینی را در یک منبع از داده بنا نهد باید از چند منبع اطلاعاتی استفاده کند و یافته های آزمون را باید با اطلاعات دیگر تلفیق کند

تفسیر به روش کدگذاری

 • در روش کدگذاری شماره بالاترین برافراشتگی به عنوان اولین کد سپس دومین و سومین برافراشتگی به عنوان دومین و سومین کد نوشته شود.

کدهای تک قله ای

 • کدهایی هستند که در آنها از میان مقیاسهای الگوی بالینی شخصیت تنها یک نمره برافراشته نوشته می شود
 • وقتی BR بزرگتر از 84 است بیمار تمام ویژگی های آن اختلال را داراست
 • وقتی بین 75 تا 84 باشد بیمار برخی از ویژگی های آن اختلال را داراست

کدهای چند قله ای

 • کدهایی هستند که نمره BR برای آنها در 2یا3 مقیاس الگوی بالینی شخصیت یا آسیب شدید شخصیت بزرگتر از 84 و در بقیه موارد کوچکتر از 74 است

تعامل مقیاسهای روایی

 • نمرات پایین در مقیاسهای X وY همراه با برافراشتگی در مقیاس Z بیان کننده مبالغه متوسط در مورد مشکلات عاطفی جاری است
 • نمرات پایین در مقیاسهای XوZ همراه با برافراشتگی در مقیاس Y بیان کننده تمرکز بر مراقبت از سلامت روانی است
 • نمره پایین در مقیاس Y همراه با برآشفتگی در مقیاسهای X,Z بیانگر این است که تاکید بر مراقبت از نظر روانشناختی ناسازگارانه است
 • نمره نرخ پایه بزرگتر از 85 در مقیاس Z وکوچکتراز 40 در مقیاس Y بیانگر اغراق در علایم و نشانه ها است

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *