-

کلینیک اختلالات اضطرابی

کلینیک اختلالات اضطرابی ، در این بخش سعی دارد که توضیحاتی در مورد اختلالات اضطرابی و انواع آن را به شما ارائه دهد.

اختلالات اضطرابی

اختلال اضطرابی: عبارت است از يك حالت روانی يا بر انگيختگی شديد كه ويژگی‌های اصلی آن عبارتند از ترس، ترديد و نگرانی مفرط.

در افرادی كه به اختلال اضطرابی مبتلا هستند:

١. ميزان ترس بسيار بيشتر از ميزان تهديد يا خطر است.
٢. افراد دايما خود را در حالت ترس و نگرانی ميبيند بدون آنكه علت آن مشخص باشد(مثلا، در اختلال اضطراب تعميم يافته يا بعضی اختلالات وحشت زدگی).
٣. ترس و نگرانی به طور مزمن وجود دارند و دايما فرد را رنج می‌دهند، تا جايی كه نمی‌تواند زندگی روزمره‌ی خود را با حالت عادی پيش ببرد.
اگر چنین نشانه‌هایی دارید می‌توانید از خدمات تخصصی مرکز مشاوره ندای آرامش روان بهره‌مند شوید.

انواع اختلالات اضطرابی

١. اختلال اضطراب جدايی
٢. اختلال وحشت زدگی
٣. آگورافوبيا
٤.فوبی‌های خاص
٥. لالی انتخابی
٦. اختلال اضطراب فراگير
٧. اختلال اضطراب اجتماعی
٨. اختلال اضطراب ناشی از ماده/دارو

رویکردهای مختلف در مورد اضطراب

نوروز و سایکوز کوششی است برای رها کردن فرد از تمام محدودیت های جامعه.

اضطراب بیانگر حالت هیجانی نامطلوبی است که محصول فشار و کشمش‌های روانی افراد می‌باشد و مشخصه بارز آن ترس و بیم از وقوع حوادث آینده است.

چناچه این ترس و تشویش مبهم و پراکنده بوده و وابسته به چیز معینی نباشد و یا به صورت افراطی درآید آن را نورتیک گویند اضطراب بخش غیر قابل اجتناب شخصیت انسان است.

کلینیک اختلالات اضطرابی

1-رویکرد روانکاوی فروید

فروید معنقد است هسته مرکزی حالات روانژندی یا نورتیک اضطراب است و اضطرایب مرحله اول نورور به شمار می‌رود نوروزها کوششی برای تسکین اضطراب‌هایی هستند که بر اثر تعارض‌های ایجاد شدند در مکتب فروید اضطراب یک ترس درونی شده است ترس از این که مبادا تجارب درد آور گذشته یادآوری شوند. اضطراب با احساس ترس مترادف است با این تفاوت که ترس منشا خارجی دارد ولی اضطراب منشا درونی دارد.

فروید اضطراب را به سه دسته تقسیم میکند، اول اضطراب ناشی از واقعیت دنیای خارج یا اضطراب عینی که در آن منشا خطر در دنیای خارج قرار دارد و ادراک این خطر موجب حالت رنج آور عاطفی می‌شود. دوم اضطراب روان نژندی است که منشا آن اداراک ظاهری است که از غرایز ناشی می‌شود. سوم اضطراب اخلاقی است که در آن منشا تهدید وجدان اخلاقی دستگاه فراخود است.

 

2- رویکرد روانشناسی فردی آدلر

به عقیده آدلر نوروز نتیجه قصور در یادگیری و نیز نتیجه ادارک‌ها و تصورات معیوب. منحرف است نوروز و سایکوز کوششی است برای رها کردن فرد از تمام محدودیت‌های جامعه در میان افراد مضطرب همیشه فردی را می‌یابیم که بیشتر به خود فکر می‌کند او همیشه از تغییر موقعیت و شروع هر کاری احساس اضطراب و هراس می‌کند پایه و اساس نوروز یاس است.

از نظر آدلر اضطراب فراگیر و تنش، عرق کردن، تپش قلب و دیگر نشانه‌های بدنی معرف ناتوانی بیمار در کنار آمدن با مشکلات هستند. چنین بیمارانی در زندگی شکست خورده اند و در تصمیم گیری‌های مهم تردید دارند.

نشانه های بالینی

سطوح اضطراب

1.خشم

2.تخریب گری

3.فزون کنشی و اختلال توجه

1. اضطراب در سطح رفتار

1.شاخص های فیزیولوژیکی : تغییر ضربان قلب ، افزایش فشار خون ، بحران های تنفسی ، خشک شدن دهان ، پریدگی رنگ ، انقباض های مری ، فزون تنودی مثانه

2.تظاهرات جسمانی : سردرد و دل درد ، اختلال هاضمه ،بی اختیاری ادرار یا مدفوع ، بی اشتهایی روانی ، اختلال های خواب ، وحشت زدگی

2. اضطراب در سطح بدنی

1.بازداری ارتباطی

2.اجتناب

3.وابستگی اضطراب آمیز

3. اضطراب در سطح ارتباطی

1.ختلال تمرکز و حافظه

2.بازداری عقلی

4. اضطراب در سطح شناختی

 

3-رویکرد عقلانی – عاطفی الیس

آلبرت الیس اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیر عقلانی می داند. الیس اضطراب و اختلالات رفتاری را زاده طرز تفکر خیالی و بی معنی انسان می داند.

مرکز اختلال درمانی در تهران

4-رویکرد مراجع محور راجرز

به نظر راجرز هر موقع که ادراک یک فرد از تجربه خودش تحربف و یا انکار شود تا حدودی حالت ناهماهنگی میان خود و تجربیات فرد، یا حالت ناسازگاری روانی و آسیب پذیری به وجود می آید و موجب پیدایش مکانیزم‌های دفاعی می‌شود.

در حقیقت فرد در مقابل تهدید‌های حاصل از ناهماهنگی میان تجربه و خویشتن، احساس اضطراب می‌کند و سپس با استفاده از یکی از مانیزن‌های دفاعی در مقابل تهدید و اضطراب حادث به دفاع از خود می پردازد.

 

5- رویکرد گشتالت پرلز

اضطراب فاصله و شکاف میان حال و آینده است انسان بدان دلیل مضطرب می شود که وضعیت موجود را رها می کند و درباره ی آینده و نقش های احتمالی که ایفا خواهد کرد به تفکر می پردازد دلهره و مشغولیت در زمینه فعالیت های آینده باعث ترس صحنه ای می شود نوروز توقف یا رکود رشد است. واکنش فرد روان نژند، به جای آن که تعامل با محیط و جذب آن باشد، کنترل محیط و ایفای نقش های معین است.

 

6- رویکرد تحلیل ارتباط برن

براساس نظریه تحلیل ارتباط محاوره های، فرد سعادتمند و شاد کسی است که در او سه ساخت شخصیت یعنی حالت های من کودکی، من بالغ، من والد همگی با یکدیگر هماهنگ و دمساز باشد به عبارت دیگر شخص بهنجار شخصی است که به خوبی سازمان یافته باشد و مرزهای شخصیتش مشخص و نفوذپذیر باشد
حالت طرد و تثبیت در یکی از حالالت من و عدم قبول دو حالت دیگر من است که این موجب اختلالاتی در محاوره و تعامل می شود.

آلودگی، از طرفی به وسیله تعصبات و از سوی دیگر به وسیله توهمات و خیال های باطل به وجود می آید بنابراین اضطراب انسان زاده محاوره های متقاطع و حالت های طرد و آلودگی است.

 

7- رویکرد واقعیت درمانی گلاسر

در واقعیت درمانی واژه بیماری روانی اصولا به کار نمی رود کسی بیمار به حساب می آید که نتواند نیازهای اساسی خود را در حیطه واقعیت و پذیرش مسئولیت و تشخیص موارد درست و نادرست ارضا کند . رفتار غیر مسئولانه افراد باعث بروز اضطراب و ناراحتی روانی است ، نه اینکه اضطراب و ناراحتی روانی باعث غیر مسئول بودن فرد شود.

 

8-رویکرد رفتاردرمانی

رفتار درمانگران اضطراب را واکنشی می دانند که براساس قوانین با دیگری قابل توجیه است در این شیوه اعتقاد بر آن است که علائم معمولا نوذاتیک هستند . اضطراب جزء معمولی و یا هسته ای رفتار روان نژندی به شمار نی آید . اضطراب یا ترس ، نامطبوع است و فرد را از انجام فعالیت های روزمره باز می دارد و یا او را به سوی رفتاری محدودتر و ناسازگارتر سوق می دهد . علاوه بر آن اضطراب و رفتار روان نژندی ممکن است زاده قصور فرد در یادگیری طرح های رفتاری مناسب نیز باشد و فرد اصولا پاسخ خای لازم را نیاموخته باشد.

 

9-رویکرد وجودی

برای رولومی و دیگر وجود گرایان، اضطراب مفهوم گسترده های دارد و می دو نوع اضطراب را مطرح می کند اضطراب بهنجار و اضطراب روان رنجورانه.

یکی از زیر مجموعه های مهم اضطراب بهنجار که بسیار مورد توجه روان درمانگران وجودی است. اضطراب وجودی می باشد. با اینکه اضطراب دارای تظاهرات جسمی است ولی از وجود ریشه میگیرد.

انسان ها باید با دنیای اطراف خویش مواجه شوند، نیروهای پیش بینی نشده را تحمل کنند و به طور کلی جای خود را در دنیا بیابند. اضطراب روان رنجورانه یک واکنش نامتناسب و نا به جا است. این اضطراب نا متناسب و مخرب و بی ارزش است. وانگهی ریشه این اضطراب بیماری، ترس هایی است که آنها را واپس رونده است.

 

10-دیدگاه فرهنگی – اجتماعی

از دیدگاه نظریه پردازان فرهنگی – اجتماعی، اختلال های هراسی و اضطراب بیشتر در کسانی مشاهده می‌شود که با فشار‌ها و موقعیت های خطرناک اجتماعی مواجه هستند. آنها ثابت کرده اند که در اغلب موارد در خلال تغییرات اجتماعی ناشی از جنگ، اختناق سیاسی، دگرگونی های صنعتی و رویداد های ملی مرتبط با آنها، نشانه های اضطرابی افزایش می یابند.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *